Člansko ime:
Člansko geslo:
Izgubljeno geslo?
 
REZULTATI VEČSTRANSKIH KOMPENZACIJ
- V septembrskem krogu pobotanih 8,2 mio €
LETNI PREGLEDI, ANALIZE, GRAFI
PODATKI O ČLANIH
- Že 9815 članov
- Priporočilo
ČASOVNI NAČRT
KORISTNE POVEZAVE
 
Posledica blokade je tudi poslabšanje plačilnih pogojev
Ljudska sodba je črno-bela: kdor ima blokiran transakcijski račun, ni plačal svojih obveznosti...
 
Če ne dobite plačila, to ni posel
Plačilni krč bo država težko sprostila - niti ni to njena naloga; spremeniti se mora miselnost

Imate težave z neplačevanjem ali zamudami pri plačilih vaših kupcev, kar vam povzroča težave pri poravnavanju vaših obveznosti?

Potem so eKompenzacije pravi naslov. 
V letu 2022 je bilo v sistem www.ekompenzacije.com:

- skupno prijavljenih za 1.883.402.658,01 € obveznosti
- od tega pokritih 132.347.131,23 € terjatev in obveznosti
- kar znaša 19,3%.Poiščite interes v sodelovanju v sistemu eKompenzacije.com.
Več kot 9000 slovenskih podjetij ga je že !!!

Pridobitev članstva je brezplačna, strošek večstranske kompenzacije pa neprimerno manjši kot morebitna izterjava terjatev po telefonu ali po sodni poti. 
Pravna opozorila Peter Slana

Spoštovani člani in uporabniki sistema ekompenzacije.com

Na vas se obračamo z ZELO POMEMBNO ANKETO, s katero želimo izvedeti vaše mnenje o pripravi Zakona o obveznem pobotu. Rezultati ankete bodo kot skupni odgovor poslani na Ministrstvo za finance in delovni skupini, ki pripravlja ta zakon, z namenom upoštevanja volje in želja gospodarskih subjektov. Ker je zadeva res nujna in RESNA, vas vljudno prosimo, da kliknete na link spodaj in anketo izpolnite. Le tako bomo lahko vplivali na osnutek zakona in s tem dosegli pravilen, smiselni in pravičen zakon, ki bo vsem gospodarskim subjektom v pomoč in ne v breme.

Vsem, ki boste anketo izpolnili, bomo odgovore Ministrstva tudi posredovali. Za sodelovanje in izpolnitev ankete se vam zahvaljujemo

S spoštovanjem
Ekipa ekompenzacije.com

 1. Ali ste za obvezni pobot, ki bi bil predpisan z zakonom? 
  DA
  NE in zakaj ne (komentar):


 2. V katerem sistemu bi želeli sodelovati v primeru obveznega pobota?
  eKompenzacije.com
  Ajpes
  Obeh


 3. V katerem sistemu večstranskih kompenzacij sodelujte sedaj?
  eKompenzacije.com
  Ajpes
  Obeh


 4. V katerem sistemu pokrijete več terjatev in obveznosti?
  eKompenzacije.com
  Ajpes


 5. Podatki o vašem podjetju:
  Naziv:
  eMail:  


Izvedena je bila anketa med vsemi aktivnimi člani sistema ekompenzacije.com in sicer na temo priprava Zakona o obveznih pobotih.

V primeru, če še želite sodelovati pri anketi – pritisnite spodaj gumb »Vprašalnik«

Vsem, ki ste izpolnili anketo se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje. Sporočamo vam, da smo zbrane rezultate ankete posredovali ministrstvu za finance in ministrstvu za gospodarstvo. Rezultate ankete si lahko ogledate v nadaljevanju….

in sicer od skupaj 1115 oddanih anket:

 1. Število glasov ZA 787; PROTI 328


 2. Število glasov eKompenzacije: 314; Ajpes 14; oboje 787


 3. Število glasov eKompenzacije: 495; Ajpes 5; oboje 615


 4. Število glasov eKompenzacije: 994; Ajpes: 121

S spoštovanjem
Ekipa ekompenzacije.com